Goed nieuws:
Dankzij financiële ondersteuning van de organisatie van 200 jaar Koninkrijk kan er weer een korenfestival in Apeldoorn plaatvinden op (koop)zondag 1 juni 2014.

Complimenten voor de organisatie die zich zo heeft ingezet voor dit leuke evenement!